Menu

Utorok 17. 7. 2018

Zvonenie

Aktuality

Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy!
Projekt našej CMŠ sv. FILIPA NERI postúpil do verejného hlasovania, ktoré prebieha do 30.júna 2018.
Touto cestou Vás chceme poprosiť o podporu formou hlasovania (kliknete na doleuvedený link,nájdete projekt "Anjeliky sa vzdelávajú vonku" a dáte svoj hlas kliknutím na Hlasovať za projekt.)
Aby sme získali čo najviac hlasov, uvítali by sme, keby ste tento príspevok zdieľali vášmu okoliu.

Ďakujeme za vašu podporu!

Anjeliky sa vzdelávajú vonku

 

Novinky

  • Dočkali sme sa konca aj tento školský rok.Najväčšia vďaka patrí Bohu za to, že nás svojím požehnaním sprevádzal celých 10 mesiacov. Ďakujeme aj Vám - rodičia, že ste sa podieľali na tomto diele. Učiteľom patrí vďaka za ich trpezlivosť a zodpovednú prácu. Prajeme Vám krásne leto a požehnaný spoločný čas s vašimi blízkymi.

  • Posledný školský týždeň žiaci prvého stupňa so svojimi učiteľkami absolvovali didaktické hry v prírode zamerané na ochranu života a zdravia. Vybrali sa na Čerešňovú a do lesoparku Berek, kde im pani učiteľky pripravili spoznávací program.Veríme, že sa im tento deň páčil a že si budú pamätať aspoň zopár faktov, ktoré sa v tento pekný deň naučili. ☺

  • Cieľom školského výletu 1.B bol v tomto školskom roku hrad v Leviciach. V týchto dňoch sa tam uskutočnili historické dni. Pre deti bol pripravený náučno - zábavný program, ktorý sa nám veľmi páčil. A tiež netradičný obed. Pizza zmizla skôr, ako sme ju odfotili. Ďakujeme Bohu za krásne počasie a ochranu a vedeniu školy za umožnenie výletu. ​

  • Vo štvrtok sme sa opäť stretli na športovo - duchovnom popoludní. Tentokrát s Alžbetou Eppingerovou, zakladateľkou rehole našich rehoľných sestier. Prostredníctvom súťaží sme sa dozvedeli, že sa narodila v kúpeľnom meste vo Francúzsku, pomáhala chudobným a chorým ľuďom a založila rehoľu, ktorá sa týmto ľuďom venuje aj dnes. Všetku svoju námahu obetovala v modlitbe za záchranu duší. Vyskúšali sme si to aj my v rôznych súťažiach - byť nielen rýchli, ale aj dôslední, trpezliví a spolupracovať. Matka Alfonza Mária bude v septembri vyhlásená za blahoslavenú. Na jej príhovor môžeme vyprosiť mnohé milosti.

  • Naši prváci posledný krát v tomto školskom roku navštívili knižnicu. Na spoločnom stretnutí s tetou Silviou si zopakovali, čo sa dozvedeli na predchádzajúcich stretnutiach. Dnes si spolu zahrali rozprávku od Daniela Heviera "Ako stonožku tlačilo". A nielen zahrali, ale aj zatancovali a zaspievali. A potom navštívili krajinu Hádankovo. Prečítali a hádali stonožkine hádanky. Na záver, ako inak, dostali vysvedčenie. Mali veľkú radosť z veľkého srdiečka a veľkej jednotky. S tetou Silviou sa rozlúčili obrovským rozprávkovým objatím. Na knihy knižnicu však nezabudnú ani počas prázdnin.